Právne poradenstvo pre
priemysel, techniku a
informačné technológie

Ponúkame prehľadné a zrozumiteľné právne poradenstvo, ktoré vedie k riešeniu problému podľa individuálnych potrieb klienta. Naším cieľom je podporovať klientov kvalitnými a profesionálnymi právnymi službami v ich úspechu. V záujme dôvery sme im vždy nablízku a poskytujeme vysokú mieru flexibility. Vďaka tomu sa na nás klienti obracajú dlhodobo.

Naša advokátska kancelária sa špecializuje na riešenia právnych problémov v oblasti priemyslu, techniky a informačných technológií. Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, pracovného práva a zastupovania v správnom a súdnom konaní.

PRÁVNE SLUŽBY

Naši advokáti majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním poradenstva pre slovenské a medzinárodné obchodné spoločnosti z oblasti výroby a rozličných druhov služieb. Klienti oceňujú naše skúsenosti pri akvizíciách obchodných podielov, akcií, podnikov alebo nehnuteľností.

Pri práci sa opierame o rady a názory siete odborníkov – advokátov, daňových poradcov, súdnych znalcov a iných špecialistov.

Právne poradenstvo ponúkame plnohodnotne v slovenčine, nemčine a angličtine. V týchto jazykoch vieme viesť potrebnú komunikáciu slovom aj písmom a pripravovať v nich právne texty a dokumenty.

ZAMERANIE

Právo informačných technológií
Právo elektronického obchodu
Internetové právo
Softvérové právo
Povoľovanie priemyselných činností
Regulácia výroby, produktov a techniky
Ústavné právo

Obchodné právo
Občianske právo
Fúzie a akvizície
Právo obchodných spoločností
Právo nehnuteľností
Pracovné právo
Zastupovanie v súdnom konaní

VZDELÁVANIE

Kvalitné a pravidelne dopĺňané vzdelanie je základom spoľahlivého právneho poradenstva. Preto neustále zvyšujeme našu erudovanosť, a to nielen ďalším štúdiom na domácich a zahraničných univerzitách, účasťou na seminároch a školeniach, ale aj konfrontovaním našich vedomostí s právnickou obcou cez aktívnu publikačnú činnosť.

Získavanie nových právnych informácií a hlbších znalostí nielen práva, ale aj poznanie súvislostí najmä vo vzťahu k európskemu právu a súdnym rozhodnutiam, nám pomáha poskytnúť klientovi ucelené poradenstvo.

PUBLIKÁCIE

Ak zmeškáte dôkazy, súd ich nemusí uznať

HOSPODÁRSKE NOVINY
23. Jún 2015

Podanie súd prejedná ešte pred žalobou

HOSPODÁRSKE NOVINY
24. Jún 2015

Máte v registri zlé údaje o firme? Hrozí sankcia

HOSPODÁRSKE NOVINY
3. Júl 2015

Sudcovia budú mať v praxi voľnejšie ruky

HOSPODÁRSKE NOVINY
17. Júl 2015

Najdôležitejšia na súdoch je zmena v myslení

HOSPODÁRSKE NOVINY
21. Júl 2015