Právne
služby
pre váš
úspech

Martin Senkovic

Poskytujeme zrozumiteľné právne poradenstvo zamerané na riešenie problémov podľa potrieb klientov. Podporujeme ich profesionálnymi službami a sme im vždy nablízku. Aj preto nás naši klienti vyhľadávajú opakovane. Špecializujeme sa najmä na právo priemyslu a techniky, obchodné právo, právo obchodných spoločností, pracovné právo a zastupovanie v konaniach.

Právne služby

Naši advokáti majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním poradenstva pre slovenské a medzinárodné firmy z rôznych odvetví. Pomáhame s akvizíciami podielov, akcií, podnikov a nehnuteľností. Spolupracujeme s odborníkmi ako daňoví poradcovia, znalci či iní špecialisti. Ponúkame právne poradenstvo v slovenčine, nemčine a angličtine.

Zameranie

  • Obchodné právo
  • Fúzie a akvizície
  • Právo obchodných spoločností
  • Občianske právo
  • Právo nehnuteľností

  • Pracovné právo
  • Zastupovanie v súdnom konaní
  • Povoľovanie priemyselných činností
  • Regulácia výroby a techniky
  • Správne & Ústavné právo

Vzdelávanie

Spoľahlivé právne poradenstvo vyžaduje kvalitné a pravidelne dopĺňanie vzdelanie. Naše vedomosti neustále prehlbujeme prostredníctvom štúdia, seminárov a školení, aby sme poskytli klientom ucelené poradenstvo v širších súvislostiach.